Podstawowa Przyczyna Raka

Otto Heinrich warburg

Podstawowa przyczyna raka

Zdobywca Nagrody Nobla

Dr. Otto Heinrich Warburg

noble price

Biochemik Otto Heinrich Warburg, jeden z czołowych biologów komórkowych w XX wieku odkrył, że przyczyną raka jest zbyt duża kwasowość ciała, co znaczy, że PH ludzkiego ciała jest poniżej normy 7,365 co powoduje, że jesteśmy w stanie zakwaszenia. Warburg zbadał metabolizm komórek rakowych i sposób oddychania komórek i odkrył, że komórki rakowe mogą się rozwijać i żyć w niskim pH 6.0 i poniżej, ma to związek z produkcją kwasu mlekowego i wzrostem CO2. Uważał on że jest bezpośredni związek pomiędzy PH i tlenem. Wyższe pH, to znaczy alkaliczne powoduje większą koncentrację cząsteczek tlenu, podczas gdy niskie pH, to znaczy kwasowe, oznacza mniejszą koncentrację tlenu….. ten sam tlen jest potrzebny do utrzymania komórek naszego organizmu w zdrowiu.

W 1931 został on uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie medycyna za to ważne odkrycie. Doktor Warburg był dyrektorem instytutu Wilhelma Kaisera (obecnego instytutu Maxa Plancka) w Berlinie zajmującego się fizjologią komórki. Zbadał on metabolizm komórek rakowych i oddychanie komórek rakowych. Poniżej niektóre bezpośrednie stwierdzenia Dr. Warburg podczas odczytu medycznego.

“Komórki raka są kwasowe, podczas gdy zdrowe komórki są alkaliczne. Woda dzieli się na cząsteczki H+ i OH-. Jeżeli jest nadmiar cząsteczek H+ to jest kwaśna, jeżeli przeważają cząsteczki OH- to jest alkaliczna.”

W swojej pracy Warburg demonstruje to że wszystkie rodzaje rakowych komórek charakteryzują się dwoma podstawowymi czynnikami: kwasowość i nie dotlenienie.

“Nie dobór tlenu i kwasowość to dwie strony tej samej monety. Jeżeli masz jedno to z pewnością masz i drugie”

“Wszystkie normalne komórki bezwzględnie wymagają tlenu, natomiast komórki rakowe mogą żyć bez tlenu – zasada nie posiadająca żadnych wyjątków.”

“Pozbaw zdrowe komórki tlenu na 48 godzin i mogą one stać sie komórkami rakowymi.”

Dr. Warburg pokazał to bardzo wyraźnie że źródłem powstawania raka jest niedobór tlenu co powoduje kwasowy stan w ludzkim organizmie. Dr. Warburg odkrył również że komórki rakowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w obecności wysokiego poziomu tlenu który jest w organizmie alkalicznym.